De campagne ‘100 gezondere supers’ is bedoeld voor supermarkten die zich maatschappelijk willen inzetten om de omgeving gezonder te maken. Een gezondere supermarkt zorgt ervoor dat de klant makkelijker de gezonde keuze kan vinden en die ook kiest. Het doel is om in 3 jaar 100 gezonde supermarkten in Drenthe te hebben. Zij zijn het voorbeeld voor de rest van Drenthe en Nederland.

Een gezondere supermarkt heeft drie gradaties: brons, zilver en goud. Afhankelijk van de mate waarin de supermarkt aan de criteria van een gezonde supermarkt voldoet krijgen ze een bronzen, zilveren of gouden certificaat uitgereikt. We gaan: Samen voor een Super gezond Drenthe.

Waarom?

Obesitas komt nu in Drenthe driemaal vaker voor dan in 1980. Bij kinderen rond een jaar of tien heeft nu 16% overgewicht en vanaf de overgang naar het voortgezet onderwijs neemt dit percentage met de leeftijd gestaag toe. Een derde van de jong-volwassenen (19-34 jaar) heeft overgewicht en dit geldt bij volwassenen vanaf 35 jaar voor meer dan de helft. Bij ouderen komt overgewicht het meest voor: bijna twee derde van de ouderen van 65-74 jaar heeft overgewicht en bij hen is 19% obees. Het zijn vooral de consequenties van ongezond gewicht waar we ons zorgen over moeten maken. Overgewicht (en dan vooral obesitas) is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Steeds meer mensen hebben hart- en vaatklachten of diabetes. Naast deze fysieke gevolgen kan stigmatisering van mensen met overgewicht of obesitas leiden tot psychische klachten (GGD Drenthe. Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe. Assen, Versie 1.0, December 2020.).

Obesitas is 1 van de grootste kostenposten binnen de gezondheidszorg. Nederland besteedt jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro aan de gevolgen van ernstig overgewicht. De indirecte kosten kosten (door ziekteverzuim, uitkeringslasten, productieverlies en dergelijke) zijn ongeveer 2 miljard euro per jaar (RIVM, loket gezond leven). Dit gezondheidsprobleem aanpakken kunnen wij niet alleen, met de inzet van zowel publieke als private partijen zijn we in staat om op positieve wijze de leefstijl en omgeving te beïnvloeden. Daarom zoeken wij de samenwerking met het bedrijfsleven die het beste willen voor de Drentse inwoners en zich met ons willen inzetten voor een gezond Drenthe, waarin de gezonde keuze een makkelijke keuze is.

Wie zijn wij?

De campagne is een initiatief van Drenthe gezond in samenwerking met de Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en Retrospect Boekproducties.

Direct aanmelden