De campagne ‘gezondere supers’ is bedoeld voor supermarkten die zich maatschappelijk willen inzetten om de omgeving gezonder te maken. Een gezondere supermarkt zorgt ervoor dat de klant makkelijker de gezonde keuze kan vinden en die ook kiest. De Gezondere Supers zijn een voorbeeld voor de rest van Drenthe en Nederland.

De certificering ‘Gezondere Super’ kent drie gradaties: brons, zilver en goud. Afhankelijk van de mate waarin de supermarkt aan de criteria voldoet wordt een van deze certificaten uitgereikt.

We gaan: Samen voor een Super gezond Drenthe.

Waarom?

Obesitas komt vandaag de dag driemaal vaker voor dan in 1980 bij inwoners van Drenthe. Van de Drentse kinderen rond een jaar of tien heeft nu 16% overgewicht en vanaf de overgang naar het voortgezet onderwijs neemt dit percentage met de leeftijd gestaag toe. Eén derde van de jongvolwassenen (19-34 jaar) heeft overgewicht en bij volwassenen vanaf 35 jaar is dit meer dan de helft. Bij de ouderen in Drenthe komt overgewicht het meest voor: bijna twee derde van de ouderen van 65-74 jaar heeft overgewicht en van hen leidt 19% aan obesitas.

Het zijn vooral de consequenties van ongezond gewicht waar we ons zorgen over moeten maken. Overgewicht (voornamelijk obesitas) is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Steeds meer mensen hebben hart- en vaatklachten of diabetes. Naast fysieke gevolgen kan stigmatisering van mensen met overgewicht of obesitas leiden tot psychische klachten (GGD Drenthe. Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe. Assen, Versie 1.0, December 2020.).

Obesitas is één van de grootste kostenposten binnen de gezondheidszorg. Nederland besteedt jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro aan de gevolgen van ernstig overgewicht. De indirecte kosten (door ziekteverzuim, uitkeringslasten, productieverlies en dergelijke) zijn ongeveer 2 miljard euro per jaar (RIVM, loket gezond leven). Dit gezondheidsprobleem aanpakken kunnen wij niet alleen, met de inzet van zowel publieke als private partijen zijn we in staat om op positieve wijze de leefstijl en omgeving te beïnvloeden. Daarom zoeken wij de samenwerking met het bedrijfsleven die het beste willen voor de Drentse inwoners en zich met ons willen inzetten voor een gezond Drenthe, waarin de gezonde keuze een makkelijke keuze is.

Wie zijn wij?

De campagne is een initiatief van Drenthe gezond in samenwerking met de Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en Retrospect Boekproducties.

Direct aanmelden